Adviespraktijk David & van Wezel

Praktijk voor Mediation, Psychotherapie, Vertrouwenspersonenwerk en Coaching

Strafzaken

Mediation in straf- en herstelzaken

In onze praktijk werk ik ook als mediator in straf en herstelzaken. Hiervoor heb ik een aparte opleiding gevolgd.

Ik ben verbonden aan een groep mediators in straf en herstelzaken te Amsterdam (MISzA).

Mediation in strafzaken, meestal in Nederland herstelbemiddeling genoemd, beoogt herstel van schade veroorzaakt door strafbaar gedrag.

Slachtoffers krijgen door mediation in strafzaken een stem en de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de gebeurtenis. Zij kunnen aangeven welke effecten het strafbare gedrag op hen en hun omgeving heeft gehad, welke vragen bij hen leven en op welke manier daders kunnen bijdragen aan herstel. Daders worden zo geconfronteerd met die effecten, krijgen meer besef van de gevolgen van hun daden, en krijgen de mogelijkheid om op een constructieve manier bij te dragen aan herstel.

Slachtoffers geven in onderzoek aan dat een mediationprocedure hen niet alleen de mogelijkheid geeft tot herstel en verwerking maar ook leidt tot erkenning en respect.

Voor de daders betekent het een kans om schoon schip te maken en niet in negativiteit te blijven hangen of af te glijden in een neerwaartse spiraal.

Het is ook mogelijk om deze vorm van herstelbemiddeling ook in te zetten in situaties (van normoverschrijdend gedrag) waarmee u in uw organisatie wel te maken krijgt of kunt krijgen. Dat hoeft niet perse strafbaar gedrag te zijn.

Daar waar mensen slachtoffer- cq. daderschap ervaren kan deze mediationvorm meehelpen aan het vinden van oplossingen.

Voor uitgebreidere informatie kunt u bellen naar 06 5532 6539. E-mail: Ingrid van Wezel