Adviespraktijk David & van Wezel

Praktijk voor Mediation, Psychotherapie, Vertrouwenspersonenwerk en Coaching

Mediation

Foto Ingrid

Ingrid van Wezel-Mediator

Heeft u een conflict of ruzie en wilt u werken aan een oplossing? Bent u er tot nu toe niet samen uitgekomen?  Mediation is een mogelijkheid om er toch uit te komen.

Mediation kan slagen als u en de ander bereid zijn om aan oplossingen te werken en  zich samen wilt inspannen om resultaten te bereiken. De mediator ondersteunt u bij het zoeken naar een oplossing die voor u beiden aanvaardbaar is.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn hierbij kernbegrippen.

Een MfN- mediator is onafhankelijk en neutraal en werkt volgens de richtlijnen van de Mediators Federatie Nederland. MfN_Registermediator_150dpi

 

Hoe gaat een mediation in zijn werk?

Het begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst.  In deze overeenkomst wordt onder andere vastgelegd dat u “de strijdbijl” even  begraaft en dat u zich inspant om het mediationproces goed te laten slagen. Ook is daarin geregeld dat alles wat tijdens de mediation besproken wordt absoluut vertrouwelijk blijft. Vanzelfsprekend is de mediator ook aan die vertrouwelijkheid gebonden. De gevonden oplossingen en de afspraken die daar bij horen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die door de deelnemers  wordt ondertekend.

 

Voordelen van Mediation

* De oplossing krijgt meer draagkracht en het resultaat is duurzamer.

* Het gaat snel, gemiddeld 10 uur per mediation over een paar weken uitgespreid.

* Het is in het algemeen veel goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Wanneer overgaan op mediation?

Als een snelle oplossing gewenst is bij conflicten tussen (huwelijks)partners of bij conflicten op het werk. Onze mediator is Ingrid van Wezel, bij het Nederlands Mediation Instituut geregistreerd. Voor uitgebreidere informatie kunt bellen naar 06 5532 6539.

E-mail: Ingrid van Wezel