Adviespraktijk David & van Wezel

Praktijk voor Mediation, Psychotherapie, Vertrouwenspersonenwerk en Coaching

Intervisie voor vertrouwenspersonen

Intervisie voor vertrouwenspersonen of andere professionals

 Intervisie is een professionele uitwisseling tussen collega’s die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied.Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen, meer zelfinzicht te verwerven, leren van de ander en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij staat collegiale toetsing en professionele ontwikkeling van de deelnemers centraal.De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen stelt intervisie verplicht vanuit de noodzaak tot reflectie en onderhoud van vakmanschap als vertrouwenspersoon.Intervisie kan in principe zonder begeleiding.Er kunnen echter redenen zijn om te kiezen voor begeleide intervisie.Hiervoor kan een facilitator worden ingezet. Deze facilitator kan in de intervisie het groepsproces begeleiden. Hiermee wordt een gestandaardiseerde bijeenkomst gefaciliteerd die volgens methodische kaders verloopt. Dit vergroot de opbrengst van het leerprocesIntervisie geschiedt òf in een vaste groep met deelnemers die regelmatig bij elkaar komt òf in een zogenaamde open groep, waarbij de samenstelling van de deelnemers wisselend is.In alle gevallen is het goed om een keuze te maken voor wel of geen begeleiding door een facilitatorBij een open groep is professionele begeleiding van extra meerwaarde. De facilitator heeft kennis van groepsprocessen, een eenduidige aanpak en oog voor veiligheid binnen de groep.Er kan ook eenmalig een beroep worden gedaan op begeleiding bijvoorbeeld om zich verder te  ontwikkelen en de eigen werkwijze te toetsen en op te frissen.Een nieuw te starten groep heeft baat bij structuur in de beginfase. De facilitator kan dit bieden.

Adviespraktijk David en van Wezel biedt speciaal voor vertrouwenspersonen begeleide intervisie bijeenkomsten aan.Er  wordt gewerkt volgens verschillende intervisiemodellen. Hiermee wordt het leerproces gefaciliteerd. Het is ook mogelijk dat een groep uiteindelijk zelfstandig verder gaat.Desgewenst kunnen wij ook andere intervisie van andere professionals begeleiden.

 

Oktober 2018