Adviespraktijk David & van Wezel

Praktijk voor Mediation, Psychotherapie, Vertrouwenspersonenwerk en Coaching

Arbeidsgeschillen

Als je een conflict op het werk hebt wat dan?

Conflicten op het werk komen met grote regelmaat voor. Denk daarbij aan conflicten tussen twee collega’s, een medewerker en een leidinggevende, conflicten binnen een managementteam of een conflict met een goede zakelijke relatie. Al deze conflicten hebben negatieve gevolgen. Niet alleen voor de gezondheid en het welbevinden van de personen die het betreft, maar zeker ook voor de werkprestatie en de organisatie.

Een arbeidsconflict kost veel tijd, energie, geld en productiviteit. Wat uw rol in het conflict ook is, werkgever, werknemer, bedrijfsarts of personeels- consulent, iedereen kan op zoek zijn naar een oplossing. Mediation heeft al vele mensen geholpen bij het vinden van een oplossing.

Wat heb je aan mediation als er een arbeidsconflict is? In plaats van tegen elkaar de (juridische) strijd aan te gaan, kunt u ook gezamenlijk een oplossing regelen met behulp van een mediator. Mediation is eigenlijk niets anders dan bemiddeling.

U gaat samen in gesprek en volgt er geen verdere dure en ontwrichtende juridische procedure. De mediator brengt structuur aan en zorgt er voor dat zowel de zakelijke kant als de emotionele aspecten worden besproken.

Werkgever en werknemer kunnen zich in een mediation traject laten bijstaan door hun raadslieden.

Wat heb je aan mediation bij samenwerkings- of teamconflicten?

Als de samenwerking verstoord is, heeft dat negatieve gevolgen. In mediation kan er gewerkt worden aan het herstel van de arbeidsrelatie. Dit kan met die personen die samen problemen hebben of met het hele team. Werkwijze en werkvormen worden met betrokkenen afgestemd.

Wat heb je aan mediation als je afscheid wilt nemen van elkaar?

In de mediation kan gesproken worden over hoe u op een voor iedereen acceptabele manier afscheid kunt nemen van elkaar.

Daarnaast kan de mediator helpen bij het maken van de afspraken over de zakelijke afhandeling zoals eindvergoeding, referenties en concurrentiebeding. Ook kan er gesproken worden over de emotionele aspecten die bij het nemen van afscheid horen.

Kosten De kosten worden in de regel door de werkgever voldaan. Hoewel de werkgever dus wel de formele opdrachtgever van de mediator is, dient dat niet af te doen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de mediator.

Het uurtarief voor arbeidsmediation is € 150,00 exclusief BTW.

Voor uitgebreidere informatie kunt u bellen naar 06 5532 6539.

E-mail: Ingrid van Wezel